Templates by BIGtheme NET
Anasayfa / Eğitim / Başarı ve Mutlulukta Kısa Yollar

Başarı ve Mutlulukta Kısa Yollar

Kendinizi gözlemlemeyi unut­muş veya ihmal ediyorsanız: Zihin ve duygu gelişiminizi takipten kopmuşsunuz de­mektir.

İç halinizi düzenlemezseniz: Dış haliniz de düzene gir­meyecek demektir.

Hep aldanıyorsanız: Yalancıyla arkadaşsınız demek­tir.

Size faydalı olmayı isteyenin za­rarı dokunuyorsa: Ahmakla arkadaş­sınız demektir.

Muhatap en muh­taç olduğunuz şeyi bile sizden esirgi­yorsa: Cimriyle arkadaşsınız demek­tir.

Muhatap sizi ele verip problem halinde desizden kaçıyorsa: Korkak­la arkadaşsınız demektir.

Muhatap sizi küçücük bir menfaate bile feda edi­yorsa: Fâsıkla (açıktan günah işleyen) arkadaşsınız demektir.

Dost ve ahbap­larınız sizi hep tuza­ğa düşürüyorlarsa: Onlara yedirmiyor, ihsanda bulunmu­yor, yeterince iyilik etmiyorsunuz demek­tir.

Doğru kararlar veremiyorsanız: İş­lerinizi Allah’tan korkanlara danışmıyor­sunuz demektir.  İnsanlarla iyi geçinip kolay anlaşabilen de­ğilseniz: Lider ola­mazsınız demektir.

Plânınız zevkle ve yüksek motivasyon­la uygulanmıyorsa: Çalışan memnuniyetiniz sıfırın altın­da demektir.

Muhtemel problemle­ri öngörüp çözemiyorsanız: İdeal gi­rişimci değilsiniz demektir.

Dur­gunluk halinde müşteriyle ilişkiyi artırmak yerine köşenize çekilip bekli­yorsanız: Krizlerden kurtulamayıp beyaz bayrağı çekeceksiniz demektir.

Her gününüzü işi yapmaya değil, geliştirmeye adayamamışsanız: Kârınız artmayacak demektir.

Kalite, mali­yet, hız konularına odaklanmamışsanız: Sektörde var olamayacaksınız de­mektir. S Herkes sürece dahil değilse: Her iş size kalmış demektir.

Zor tip­le geçinemiyorsanız: Ertelediği haya­lini gerçekleştirmesine katkı sağlamı­yorsunuz demektir.

Düşünceleri­niz bir türlü eyleme dönüşmüyorsa: Öğrenmeden düşünüyorsunuz demek­tir.

Satamıyorsanız: Alışa rehber­lik edemiyorsunuz demektir.

Sivri­sineğe tüfekle ateş ediyorsanız: Aşı­rı sinirlisiniz (asabi) demektir.

Faz­la kuralcıysanız: İdrakiniz hayli za­yıflamış demektir.

Denetleyemiyorsanız: Sizin değil demektir.

Öz­saygınız yoksa: Sevgi dolu ve yete­nekli hissettiren bir ailede yetişme­mişsiniz demektir.

Olayları muha­tabın gözünden göremiyorsanız: Ak­tif dinleyemiyorsunuz demektir.

Önünüzdeki engelleri aşacak berrak görüşe sahip değilseniz: Başaramayacaksınız demektir.

Farklı bir şey yapmayı göze alamıyorsanız: Başarının temeli olan “tutku” dan mahrum­sunuz demektir.

Konfor alanının dışına ç ikamı yorsan iz: İmkânsız gö­rüneni gerçekleştiremeyeceksiniz de­mektir.

Hayret uyandıran sonuçlar alamıyorsanız: Hayalle kararttığı birleştirememişsiniz demektir.

İyim­ser değilseniz: Zihniniz imkân ve fır­satlara kapalı demektir.

Eyleme geç­mek doğru zamanı kaçırdıysanız: Ba­şarı hayal olarak kalmayı sürdürecek demektir.

Kendinizi yenilmez görü­yorsanız: Yenileceksiniz demektir.

Abdülkadir AKGÜNDÜZ
http://www.gencbeyin.org/

Bir Cevap Yazın

Network Marketing Kripto Para